O nás

Karate klub ZAZEN vznikol 4.10.2018. Založenie klubu bolo iniciované majstrom shotokan karate Kyoshi soshihan Ladislav Konrád držiťeľ 8th. Dan, ktorý sa zároveň stal členom klubu ako aj gestorom pre vyučovanie shotokan štýlu karate v tomto klube. Zakladajúci členovia klubu boli Mgr. Ivan Beluško držiteľ 4th.Dan, Mgr. Monika Čerkalová držiteľka 2th. Dan, Mudr. Ivan Čerkala. Karate klub začal svoju činnosť vytvorením krúžkovej činnosti pre žiakov ZŠ Kecerovce ako aj vytvorením klubu na pôde ZŠ Valaliky. Vedúcej úlohy trénera klubu sa zhostil prezident klubu Mgr. Ivan Beluško. Momentálne navštevuje klub vo Valalikoch 10 cvičencov, v Kecerovciach je to 32 cvičencov.

Cvičenci vo Vlalikoch zvládli základné techniky určené pre udelenie STV – 9 kiu, ako aj návyky potrebné pre pochopenie etikety a etiky Karate – do v rámci svojich možností. Na základe toho sme sa rozhodli po konzultácii s majstrom Konrádom uskutočniť prvé skúšky na udelenie STV v shotokan karate – do a to v mesiaci február 2019.